EvanjelickýSudcov17,8

Sudcov 17:8

Ten muž od­išiel z mes­ta, z jud­ského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec usadil na vhod­nom mies­te. Ako ces­toval, prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu.


Verš v kontexte

7 Bol is­tý mládenec z jud­ského Bet­lehema, z čeľade Júdovej; bol to Lévíjec, ktorý sa tam zdržoval ako cudzinec. 8 Ten muž od­išiel z mes­ta, z jud­ského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec usadil na vhod­nom mies­te. Ako ces­toval, prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu. 9 Mícha sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal: Som Lévíjec z jud­ského Bet­lehema a idem sa usadiť ako cudzinec na vhod­nom mies­te.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou.

Evanjelický

8 Ten muž od­išiel z mes­ta, z jud­ského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec usadil na vhod­nom mies­te. Ako ces­toval, prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu.

Ekumenický

8 Ten muž od­išiel z mesta, z judského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec pre­chod­ne usadil na vhod­nom miest. Ces­tou prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchovmu domu.

Bible21

8 Ten muž ale z jud­ského Bet­lé­ma ode­šel hledat si jiné místo k byd­lení. Přišel do Efraim­ských hor a do­putoval až k Mí­kovu do­mu.