RoháčekSudcov17,9

Sudcov 17:9

A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto.


Verš v kontexte

8 A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou. 9 A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto. 10 Na to mu po­vedal Mícha: Bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza, a ja ti dám desať šek­lov striebra na rok ako i po­treb­ný odev a tvoju stravu. A Levita išiel.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto.

Evanjelický

9 Mícha sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal: Som Lévíjec z jud­ského Bet­lehema a idem sa usadiť ako cudzinec na vhod­nom mies­te.

Ekumenický

9 Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne.

Bible21

9 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se ho Míka. „Jsem levi­ta z jud­ského Bet­lé­ma. Hledám si místo k bydlení,“ on na to.