RoháčekSudcov17,10

Sudcov 17:10

Na to mu po­vedal Mícha: Bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza, a ja ti dám desať šek­lov striebra na rok ako i po­treb­ný odev a tvoju stravu. A Levita išiel.


Verš v kontexte

9 A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto. 10 Na to mu po­vedal Mícha: Bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza, a ja ti dám desať šek­lov striebra na rok ako i po­treb­ný odev a tvoju stravu. A Levita išiel. 11 Tak svolil Levita bývať s mužom, a mládenec mu bol ako jeden z jeho synov.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Na to mu po­vedal Mícha: Bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza, a ja ti dám desať šek­lov striebra na rok ako i po­treb­ný odev a tvoju stravu. A Levita išiel.

Evanjelický

10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň bývať u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Dám ti ročne desať šekelov strieb­ra, ďalej ošatenie i tvoju stravu. Keď doliehal na Lévíj­ca,

Ekumenický

10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal.

Bible21

10 „Zůstaň u mě,“ ře­kl mu Míka. „Dě­lej mi otce a kněze za deset še­ke­lů stříb­ra ročně a k tomu ošacení a stravu.“