RoháčekSudcov13,16

Sudcov 13:16

Ale anjel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvoj­ho chleba, ale ak pri­pravíš zápal­nú obeť, Hos­podinovi ju obetuj. Lebo ne­vedel Mano­ach, že je to an­jel Hos­podinov.


Verš v kontexte

15 A Mano­ach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Do­voľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pri­pravili kozľa pre teba. 16 Ale anjel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvoj­ho chleba, ale ak pri­pravíš zápal­nú obeť, Hos­podinovi ju obetuj. Lebo ne­vedel Mano­ach, že je to an­jel Hos­podinov. 17 A zase povedal Mano­ach an­jelovi Hos­podinov­mu: Čo je tvoje meno, aby sme ťa poctili, keď sa spl­ní tvoje slovo?

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale anjel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvoj­ho chleba, ale ak pri­pravíš zápal­nú obeť, Hos­podinovi ju obetuj. Lebo ne­vedel Mano­ach, že je to an­jel Hos­podinov.

Evanjelický

16 Ale an­jel Hos­podinov od­povedal Mánóachovi: Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvoj­ho jed­la. Ale ak pri­pravíš spaľovanú obeť Hos­podinovi, tak ju prines; lebo Mánóach ne­vedel, že je to an­jel Hos­podinov.

Ekumenický

16 Hos­podinov an­jel však Mano­achovi od­povedal: Keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jed­la. No ak pri­pravíš spaľovanú obetu Hos­podinovi, prines ju. Mano­ach totiž ne­vedel, že je to Hos­podinov an­jel,

Bible21

16 Hos­po­dinův an­děl Mano­achovi od­po­věděl: „I kdybys mě tu zdržel, ne­je­dl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obě­tuj ji Hospodinu.“ (Mano­ach to­tiž stále ne­věděl, že je to Hos­po­dinův an­děl.)