RoháčekSudcov13,15

Sudcov 13:15

A Mano­ach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Do­voľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pri­pravili kozľa pre teba.


Verš v kontexte

14 Nebude jesť ničoho z toho, čo pošlo z vín­neho kmeňa, a vína ani nijakého nápoja opoj­ného nech ne­pije ani nech nejie ničoho nečis­tého; všet­ko, čo som jej pri­kázal, bude os­tríhať. 15 A Mano­ach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Do­voľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pri­pravili kozľa pre teba. 16 Ale anjel Hos­podinov riekol Mano­achovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvoj­ho chleba, ale ak pri­pravíš zápal­nú obeť, Hos­podinovi ju obetuj. Lebo ne­vedel Mano­ach, že je to an­jel Hos­podinov.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A Mano­ach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Do­voľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pri­pravili kozľa pre teba.

Evanjelický

15 Mánóach po­vedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Chceli by sme ťa zdržať a pri­praviť ti kozľa.

Ekumenický

15 Mano­ach po­vedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Chceli by sme ťa zdržať a pri­praviť ti kozľa.

Bible21

15 Mano­ach na to Hos­po­di­novu an­dělu ře­kl: „Pro­sím, rá­di bychom tě tu zdrže­li a připravi­li kůzle.“