RoháčekSudcov10,4

Sudcov 10:4

A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde.


Verš v kontexte

3 Po ňom po­vs­tal Jair Gileád­sky a súdil Iz­raela dvad­saťd­va rokov. 4 A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde. 5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 A mal trid­siatich synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich mladých osloch a mali trid­sať miest. Volajú ich dedinami Jai­rovými až do tohoto dňa, ktoré v zemi Gileáde.

Evanjelický

4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich os­líkoch. Mali trid­sať miest; tie sa až do­dnes volajú Jáírovými dedinami a ležia v Gileáde.

Ekumenický

4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich osloch. Mali trid­sať miest. Tie sa do­dnes volajú Jaírovými dedinami a ležia v kraji Gileád.

Bible21

4 Měl třicet synů, kteří jez­di­li na třiceti os­lech a patři­lo jim třicet měst v Gi­leá­du. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jai­rovy ves­nice.