RoháčekSudcov1,12

Sudcov 1:12

A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu.


Verš v kontexte

11 Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer. 12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

Evanjelický

12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za manžel­ku.

Ekumenický

12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Aksu za ženu.

Bible21

12 Káleb teh­dy ře­kl: „Kdo udeří na Ki­ri­at-sefer a do­bu­de ho, tomu dám za ženu svou dce­ru Aksu.“