RoháčekSudcov1,11

Sudcov 1:11

Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer.


Verš v kontexte

10 A Júda od­išiel ku Kananejovi, ktorý býval v Heb­rone. A meno Heb­rona bolo predtým Kir­jat-ar­be, a za­bili Šešaja, Achimána a Tal­maja. 11 Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer. 12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Od­tiaľ od­išiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kir­jat-sefer.

Evanjelický

11 Od­tiaľ tiahol proti obyvateľom Debíru; Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.

Ekumenický

11 Od­tiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer.

Bible21

11 Od­tam­tud kmen Juda vy­táhl pro­ti obyva­te­lům De­bi­ru (dříve na­zývané­mu Ki­ri­at-sefer).