EkumenickýSudcov1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Sudcov 1:12

Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Aksu za ženu.


Verš v kontexte

11 Od­tiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer. 12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Aksu za ženu. 13 Ob­sadil ho Ot­níel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Aksu za ženu.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

Evanjelický

12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, tomu dám svoju dcéru Ach­su za manžel­ku.

Ekumenický

12 Káleb po­vedal: Kto porazí Kir­jat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Aksu za ženu.

Bible21

12 Káleb teh­dy ře­kl: „Kdo udeří na Ki­ri­at-sefer a do­bu­de ho, tomu dám za ženu svou dce­ru Aksu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček