RoháčekSudcov1,13

Sudcov 1:13

A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu.


Verš v kontexte

12 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer, a zauj­me ho, dám Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu. 14 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš?

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A zau­jal ho Ot­niel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho a dal mu Ach­su, svoju dcéru, za ženu.

Evanjelický

13 Ob­sadil ho Ot­níél, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Ach­su za ženu.

Ekumenický

13 Ob­sadil ho Ot­níel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Aksu za ženu.

Bible21

13 Do­byl ho Otniel, syn Kále­bova mladšího bra­t­ra Kena­ze, a tak mu dal svou dce­ru Aksu za ženu.