RoháčekSofoniáš1,14

Sofoniáš 1:14

Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina.


Verš v kontexte

13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína. 14 Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina. 15 Ten deň bude dňom prch­kého hnevu, dňom úz­kos­ti a súženia, dňom búr­ky a pus­tošenia, dňom tmy a hus­tého mraku, dňom ob­laku a mrákavy,

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina.

Evanjelický

14 Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina.

Ekumenický

14 Blíz­ko je ten veľký Hos­podinov deň, veľmi rých­lo sa blíži. V deň Hos­podina sa bude zúfalo volať: Bojov­ník tam kričí!

Bible21

14 Blízko je ten ve­liký Hos­po­dinův den, blízko je a rych­le blíží se! Slyš! To je Hos­po­dinův den, hrdina zoufale vo­lá do bo­je!