EvanjelickýSofoniáš1,14

Sofoniáš 1:14

Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina.


Verš v kontexte

13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť. 14 Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina. 15 Dňom prch­kos­ti bude ten deň, dňom súženia a ties­ne, dňom trosiek a pus­tošenia, dňom tmy a tem­noty, dňom ob­lakov a mrákavy,

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina.

Evanjelický

14 Blíz­ko je veľký deň Hos­podinov, blíz­ko, a veľmi sa náh­li. Čuj! Hos­podinov deň je tr­p­ký; kričať v ňom bude hr­dina.

Ekumenický

14 Blíz­ko je ten veľký Hos­podinov deň, veľmi rých­lo sa blíži. V deň Hos­podina sa bude zúfalo volať: Bojov­ník tam kričí!

Bible21

14 Blízko je ten ve­liký Hos­po­dinův den, blízko je a rych­le blíží se! Slyš! To je Hos­po­dinův den, hrdina zoufale vo­lá do bo­je!