RoháčekSofoniáš1,13

Sofoniáš 1:13

Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.


Verš v kontexte

12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého. 13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína. 14 Blíz­ko je deň Hos­podinov, veľký, blíz­ko a p­rij­de veľmi rých­le. Čujte, hlas dňa Hos­podinov­ho! Hor­ko tam bude kričať hr­dina.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

Evanjelický

13 Ich bohat­stvo bude korisťou, ich domy pu­statinou. Vy­stavajú domy, ale nebudú v nich bývať; aj vinice si vy­sadia, ale víno z nich nebudú piť.

Ekumenický

13 Ich bohat­stvo sa stane korisťou a ich domy spust­nú. Vy­budujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vy­sadia vinice, víno z nich piť nebudú.

Bible21

13 Je­jich bo­hatství se stane kořistí, jejich domy bu­dou zbořeny. Stavějí si do­my, už je však nezabydlí, sázejí vi­no­hra­dy, ne­oku­sí však víno z nich.“