RoháčekSkutky2,33

Skutky 2:33

Skutky apoštolov

Vy­výšený súc tedy pravicou Božou a do­stanúc za­sľúbenie Svätého Ducha od Otca vy­lial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.


Verš v kontexte

32 Toho is­tého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všet­ci sved­kami. 33 Vy­výšený súc tedy pravicou Božou a do­stanúc za­sľúbenie Svätého Ducha od Otca vy­lial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. 34 Lebo Dávid ne­vs­túpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

33 Vy­výšený súc tedy pravicou Božou a do­stanúc za­sľúbenie Svätého Ducha od Otca vy­lial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.

Evanjelický

33 Keď ho teda pravica Božia po­výšila a prijal od Otca za­sľúbenie o Duchu Svätom, vy­lial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete.

Ekumenický

33 Bol vy­výšený Božou pravicou a prijal od Otca pri­sľúbeného Ducha Svätého, vy­lial ho a vy to teraz vidíte a počujete.

Bible21

33 Byl vy­výšen na Boží pravici, při­jal od Otce za­s­líbení Du­cha svatého a to, co teď vi­dí­te a slyší­te, je jeho vy­li­tí.