RoháčekSkutky2,32

Skutky 2:32

Skutky apoštolov

Toho is­tého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všet­ci sved­kami.


Verš v kontexte

31 a vidiac to vopred hovoril o zmŕt­vychvs­taní Kris­tovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smr­ti, ani jeho telo že ne­videlo porušenia. 32 Toho is­tého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všet­ci sved­kami. 33 Vy­výšený súc tedy pravicou Božou a do­stanúc za­sľúbenie Svätého Ducha od Otca vy­lial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 Toho is­tého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všet­ci sved­kami.

Evanjelický

32 Toh­to Ježiša vzkriesil Boh a my všet­ci sme sved­kami toho.

Ekumenický

32 Toh­to Ježiša Boh vzkriesil a sved­kami toho sme my všet­ci.

Bible21

32 A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všich­ni jsme toho svěd­kové!