RoháčekSkutky2,34

Skutky 2:34

Skutky apoštolov

Lebo Dávid ne­vs­túpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici,


Verš v kontexte

33 Vy­výšený súc tedy pravicou Božou a do­stanúc za­sľúbenie Svätého Ducha od Otca vy­lial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. 34 Lebo Dávid ne­vs­túpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nož tvojich nôh.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

34 Lebo Dávid ne­vs­túpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici,

Evanjelický

34 Dávid totiž ne­vs­túpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môj­mu Pánovi: Po­saď sa mi po pravici,

Ekumenický

34 Veď Dávid ne­vs­túpil na nebesia, a pred­sa sám hovorí: Pán po­vedal môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici,

Bible21

34 David pře­ce ne­vy­stou­pil do ne­be, ale sám říká: ‚Hospodin ře­kl mé­mu Pánu: Seď po mé pravici,