RoháčekSkutky2,16

Skutky 2:16

Skutky apoštolov

Ale toto je to, čo je po­vedané skr­ze proroka Jo­ela:


Verš v kontexte

15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy dom­nievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 16 Ale toto je to, čo je po­vedané skr­ze proroka Jo­ela: 17 A bude v po­sled­ných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mláden­ci budú vídať videnia, a vašim star­com sa budú snívať sny.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale toto je to, čo je po­vedané skr­ze proroka Jo­ela:

Evanjelický

16 Ale toto je, čo po­vedal prorok Jo­el:

Ekumenický

16 Ide však o to, čo po­vedal prorok Jo­el:

Bible21

16 Děje se ale, co bylo před­po­věděno ús­ty pro­roka Jo­ele: