RoháčekSkutky1,6

Skutky 1:6

Skutky apoštolov

A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tom­to čase ob­novíš Iz­raelovi kráľov­stvo?


Verš v kontexte

5 totiž že Ján krs­til vodou, ale vy budete po­krs­tení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. 6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tom­to čase ob­novíš Iz­raelovi kráľov­stvo? 7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci,

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tom­to čase ob­novíš Iz­raelovi kráľov­stvo?

Evanjelický

6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tom­to čase ob­novíš kráľov­stvo pre Iz­rael?

Ekumenický

6 Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz ob­noviť Iz­rael­ské kráľov­stvo?

Bible21

6 Ti, kdo s ním by­li, se ho ze­pta­li: „Pane, obnovíš už teď králov­ství Izraele?“

RoháčekSkutky1,6