RoháčekSkutky1,7

Skutky 1:7

Skutky apoštolov

A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci,


Verš v kontexte

6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tom­to čase ob­novíš Iz­raelovi kráľov­stvo? 7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci, 8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A on im po­vedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jed­not­livé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlast­nej moci,

Evanjelický

7 Od­povedal im: Nie je vašou vecou po­znať časy a príhod­né chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,

Ekumenický

7 On im od­povedal: Nie je vašou vecou po­znať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.

Bible21

7 Od­po­věděl jim: „Není vaše věc znát ča­sy a do­by, které si Otec po­ne­chal ve své pravo­mo­ci.

RoháčekSkutky1,7