RoháčekRút2,8

Rút 2:8

A Boaz riekol Ruti: Či ne­počuješ, moja dcéro? Nechoď sbierať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale tu sa drž s mojimi diev­kami.


Verš v kontexte

7 Po­vedala: Do­voľ, prosím, žeby som sbierala a brala medzi snopami za žen­cami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, k­rome že toto čosi máličko bola pobudla doma. 8 A Boaz riekol Ruti: Či ne­počuješ, moja dcéro? Nechoď sbierať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale tu sa drž s mojimi diev­kami. 9 Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať, a poj­deš za nimi. Lebo som pri­kázal sluhom, aby sa ťa nedot­kli. A keď budeš smäd­ná, poj­deš k nádobám a na­piješ sa vody, ktorej navážia sluhovia.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Boaz riekol Ruti: Či ne­počuješ, moja dcéro? Nechoď sbierať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale tu sa drž s mojimi diev­kami.

Evanjelický

8 Vtedy Bóaz po­vedal Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani ne­od­chádzaj od­tiaľto! Pri­dŕžaj sa len mojich služob­níc!

Ekumenický

8 Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc!

Bible21

8 Boáz tedy Rút os­lovil: „Po­s­lyš, dce­ro, ne­choď paběr­kovat na jiné po­le. Ne­od­cházej od­sud, ale drž se u mých děveček.

RoháčekRút2,8