EkumenickýRút2,8

Rút 2:8

Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc!


Verš v kontexte

7 Po­vedala mi: Chcela by som zbierať a paber­kovať, čo zo snopov zo­stane po žen­coch. Prišla a od rána je tu až do­siaľ. Len chvíľu si od­dých­la. 8 Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc! 9 Po­zoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Pri­kázal som sluhom, aby sa ťa nedot­kli! Keď budeš smäd­ná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načer­pali sluhovia.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Boaz riekol Ruti: Či ne­počuješ, moja dcéro? Nechoď sbierať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale tu sa drž s mojimi diev­kami.

Evanjelický

8 Vtedy Bóaz po­vedal Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani ne­od­chádzaj od­tiaľto! Pri­dŕžaj sa len mojich služob­níc!

Ekumenický

8 Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paber­kovať na iné pole ani ne­od­chádzaj od­tiaľto, ale drž sa len mojich služob­níc!

Bible21

8 Boáz tedy Rút os­lovil: „Po­s­lyš, dce­ro, ne­choď paběr­kovat na jiné po­le. Ne­od­cházej od­sud, ale drž se u mých děveček.

EkumenickýRút2,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček