RoháčekRimanom8,37

Rimanom 8:37

List Rimanom

Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval.


Verš v kontexte

36 Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie. 37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval. 38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval.

Evanjelický

37 Ale v tom­to všet­kom sláv­ne víťazíme skr­ze Toho, ktorý si nás za­miloval.

Ekumenický

37 Toto všet­ko však víťaz­ne pre­konávame skr­ze toho, ktorý si nás za­miloval.

Bible21

37 V tom všem ale skvěle vítězí­me skrze To­ho, který nás mi­lu­je!