RoháčekRimanom8,38

Rimanom 8:38

List Rimanom

Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci


Verš v kontexte

37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval. 38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci 39 ani vy­sokosť ani hl­bokosť ani ni­ktoré iné stvorenie nebude môcť od­lúčiť nás od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci

Evanjelický

38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť, ani život, ani an­jeli, ani kniežat­stvá, ani prítom­nosť, ani budúc­nosť, ani moc­nos­ti,

Ekumenický

38 Som totiž pre­svedčený, že ani sm­rť, ani život, ani an­jeli, ani kniežat­stvá, ani prítom­né, ani budúce veci, ani moc­nos­ti,

Bible21

38 Jsem si jist, že smrt ani život, an­dělé ani dé­mo­ni, věci přítomné ani bu­dou­cí, žádná moc,