RoháčekRimanom8,36

Rimanom 8:36

List Rimanom

Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie.


Verš v kontexte

35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč? 36 Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie. 37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie.

Evanjelický

36 Ako je na­písané: Pre Teba sme usmr­covaní celý deň, po­kladajú nás za ovce na za­bitie.

Ekumenický

36 Ako je na­písané: Pre teba nás usmr­cujú deň čo deň, po­kladajú nás za ovce na za­bitie.

Bible21

36 Jak je psáno: „Pro tebe nás za­bíjejí v kte­rou­ko­li chví­li, za ovce na porážku mají nás.“