RoháčekRimanom8,35

Rimanom 8:35

List Rimanom

Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč?


Verš v kontexte

34 K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás. 35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč? 36 Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč?

Evanjelický

35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Súženie alebo úz­kosť, prena­sledovanie alebo hlad, na­hota, nebez­pečen­stvo alebo meč?

Ekumenický

35 Kto nás od­lúči od Kris­tovej lás­ky? Súženie alebo úz­kosť, prena­sledovanie alebo hlad, na­hota, nebez­pečen­stvo alebo meč?

Bible21

35 Co nás od­dělí od Kri­stovy lás­ky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, na­ho­ta, ne­bez­pečí nebo meč?