RoháčekRimanom8,34

Rimanom 8:34

List Rimanom

K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás.


Verš v kontexte

33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje. 34 K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás. 35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč?

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás.

Evanjelický

34 Kto ich od­súdi? Je to Kris­tus, ktorý umrel, ba i z mŕt­vych vstal, je po pravici Božej a pri­hovára sa aj za nás.

Ekumenický

34 Kto ich od­súdi? Je to Ježiš, Kris­tus ktorý zo­mrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a pri­hovára sa za nás.

Bible21

34 Kdo nás od­soudí? Vž­dyť Kri­stus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrt­vých, je po Boží pravici a pro­sí za nás!