RoháčekRimanom8,2

Rimanom 8:2

List Rimanom

Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti.


Verš v kontexte

1 A tak teraz už nieto nijakého od­súdenia tým, ktorí sú v Kris­tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. 2 Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti. 3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele,

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti.

Evanjelický

2 Zákon životodar­ného Ducha v Kris­tovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smr­ti.

Ekumenický

2 Veď zákon životodar­ného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smr­ti.

Bible21

2 Zákon Du­cha živo­ta v Kri­stu Ježíši tě to­tiž osvo­bo­dil od záko­na hří­chu a smrti.