RoháčekRimanom3,8

Rimanom 3:8

List Rimanom

A či potom nemáme radšej robiť zlé, jako sa nám rúhajú, a jako nie­ktorí vravia o nás, že hovoríme, rob­me vraj zlé, aby prišlo dob­ré? Ktorých od­súdenie je spraved­livé.


Verš v kontexte

7 Lebo ak prav­da Božia roz­hoj­nila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som po­tom ešte i ja súdený jako hriešnik? 8 A či potom nemáme radšej robiť zlé, jako sa nám rúhajú, a jako nie­ktorí vravia o nás, že hovoríme, rob­me vraj zlé, aby prišlo dob­ré? Ktorých od­súdenie je spraved­livé. 9 Čo tedy? Či máme nejakú pred­nosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme ob­vinili i Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A či potom nemáme radšej robiť zlé, jako sa nám rúhajú, a jako nie­ktorí vravia o nás, že hovoríme, rob­me vraj zlé, aby prišlo dob­ré? Ktorých od­súdenie je spraved­livé.

Evanjelický

8 A či nie je tak, ako sa nám rúhajú a ako nie­ktorí tvr­dia, že my hovoríme: Páchaj­me zlé, aby prišlo dob­ré? Ich od­súdenie je spravod­livé.

Ekumenický

8 Či je to vari tak, ako nás ohovárajú a ako podľa nie­ktorých vraj my hovoríme: Rob­me zle, aby vzišlo dob­ro? Ich od­súdenie je spravod­livé.

Bible21

8 To už by se moh­lo rovnou říci: „Pá­chej­me zlo, ať při­jde dobro.“ Něk­teří po­mlou­vači o nás tvrdí, že právě tak­to mluví­me, ale čeká je sprave­dlivý trest.