RoháčekRimanom3,9

Rimanom 3:9

List Rimanom

Čo tedy? Či máme nejakú pred­nosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme ob­vinili i Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom,


Verš v kontexte

8 A či potom nemáme radšej robiť zlé, jako sa nám rúhajú, a jako nie­ktorí vravia o nás, že hovoríme, rob­me vraj zlé, aby prišlo dob­ré? Ktorých od­súdenie je spraved­livé. 9 Čo tedy? Či máme nejakú pred­nosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme ob­vinili i Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom, 10 ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného;

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Čo tedy? Či máme nejakú pred­nosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme ob­vinili i Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom,

Evanjelický

9 Čo teda? Máme nejakú pred­nosť? Vôbec ne­máme! Veď práve sme ob­vinili Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom,

Ekumenický

9 Čo teda? Máme azda nejakú pred­nosť? Vôbec nie. Veď práve sme ob­vinili Židov aj Grékov, že všet­ci sú pod hriechom,

Bible21

9 Nuže, jsme na tom lépe než po­hané? Ani v nejmenším! Právě jsme pře­ce usvědči­li Ži­dy i Ře­ky, že jsou všich­ni pod­daní hří­chu.