RoháčekRimanom3,3

Rimanom 3:3

List Rimanom

Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu?


Verš v kontexte

2 Žid má o mnoho viac, a mnohý je užitok z ob­riez­ky na každý spôsob, lebo najprv pre­to, že sú im sverené výroky Božie. 3 Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu? 4 Nech sa ne­stane! Ale Bôh nech je prav­divý, a každý človek lhár, ako je na­písané: Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu?

Evanjelický

3 Veď čo, ak sa nie­ktorí aj stali ne­ver­nými, či ich ne­ver­nosť zničí Božiu ver­nosť?

Ekumenický

3 Čo teda? Ak sa nie­ktorí stali ne­ver­nými, či azda ich ne­ver­nosť zruší Božiu ver­nosť?

Bible21

3 Jis­tě, něk­teří z nich byli ne­věrní, ale copak je­jich ne­věrnost může zrušit Boží věrnost?