EvanjelickýRimanom3,3

Rimanom 3:3

List Rimanom

Veď čo, ak sa nie­ktorí aj stali ne­ver­nými, či ich ne­ver­nosť zničí Božiu ver­nosť?


Verš v kontexte

2 Veľký v každom ohľade! Predovšet­kým to, že Židom boli zverené slová Božie. 3 Veď čo, ak sa nie­ktorí aj stali ne­ver­nými, či ich ne­ver­nosť zničí Božiu ver­nosť? 4 Vôbec nie! Ale nech je Boh prav­do­vrav­ný a každý človek luhár, ako je na­písané. Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu?

Evanjelický

3 Veď čo, ak sa nie­ktorí aj stali ne­ver­nými, či ich ne­ver­nosť zničí Božiu ver­nosť?

Ekumenický

3 Čo teda? Ak sa nie­ktorí stali ne­ver­nými, či azda ich ne­ver­nosť zruší Božiu ver­nosť?

Bible21

3 Jis­tě, něk­teří z nich byli ne­věrní, ale copak je­jich ne­věrnost může zrušit Boží věrnost?