RoháčekRimanom3,4

Rimanom 3:4

List Rimanom

Nech sa ne­stane! Ale Bôh nech je prav­divý, a každý človek lhár, ako je na­písané: Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.


Verš v kontexte

3 Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu? 4 Nech sa ne­stane! Ale Bôh nech je prav­divý, a každý človek lhár, ako je na­písané: Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. 5 Ale ak naša ne­spraved­livosť len do­kazuje spraved­livosť Božiu, čo po­vieme? Či nie je po­tom Bôh ne­spraved­livý, ktorý ne­sie na nás hnev? (Po ľud­sky hovorím).

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech sa ne­stane! Ale Bôh nech je prav­divý, a každý človek lhár, ako je na­písané: Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil.

Evanjelický

4 Vôbec nie! Ale nech je Boh prav­do­vrav­ný a každý človek luhár, ako je na­písané. Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia.

Ekumenický

4 Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je prav­divý a každý človek luhár, ako je na­písané: Aby si bol uznaný za spravod­livého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.

Bible21

4 V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude prav­do­mluvný. Jak je psáno: „Ve svých výro­cích bu­deš ospravedlněn, ve svém sou­du bu­deš vítězem.“