RoháčekRimanom3,2

Rimanom 3:2

List Rimanom

Žid má o mnoho viac, a mnohý je užitok z ob­riez­ky na každý spôsob, lebo najprv pre­to, že sú im sverené výroky Božie.


Verš v kontexte

1 Čo má tedy viacej Žid? Alebo jaký je užitok z ob­riez­ky? 2 Žid má o mnoho viac, a mnohý je užitok z ob­riez­ky na každý spôsob, lebo najprv pre­to, že sú im sverené výroky Božie. 3 Lebo veď čože, ak nie­ktorí ne­verili? ! Či azda ich ne­vera zmarí ver­nosť Božiu?

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Žid má o mnoho viac, a mnohý je užitok z ob­riez­ky na každý spôsob, lebo najprv pre­to, že sú im sverené výroky Božie.

Evanjelický

2 Veľký v každom ohľade! Predovšet­kým to, že Židom boli zverené slová Božie.

Ekumenický

2 Veľký, v každom ohľade. Predovšet­kým: Im boli zverené Božie slová.

Bible21

2 Každo­pádně, ve­likou! Pře­devším jim byla svěře­na Boží slova.