RoháčekRimanom3,26

Rimanom 3:26

List Rimanom

v znášaní Božom, aby ukázal svoju spraved­livosť v terajšom čase, aby bol spraved­livý a ospraved­lňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.


Verš v kontexte

25 ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skr­ze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spraved­livos­ti pre pus­tenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej 26 v znášaní Božom, aby ukázal svoju spraved­livosť v terajšom čase, aby bol spraved­livý a ospraved­lňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. 27 Kde je po­tom chvála človeka? Je vy­lúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 v znášaní Božom, aby ukázal svoju spraved­livosť v terajšom čase, aby bol spraved­livý a ospraved­lňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.

Evanjelický

26 v čase Božej zhovievavos­ti, aby tak do­svedčil svoju spravod­livosť v terajšom čase, aby On bol spravod­livý a ospravedl­nil toho, kto verí v Ježiša.

Ekumenický

26 ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho tr­pez­livos­ti; pre­ukázal svoju spravod­livosť v terajšom čase, že on sám je spravod­livý a ospraved­lňuje toho, kto verí v Ježiša.

Bible21

26 aby nyní pro­kázal svou sprave­dlnost, aby se ukázalo, že je sprave­dlivý a osprave­dlňuje to­ho, kdo věří v Ježíše.