RoháčekRimanom3,25

Rimanom 3:25

List Rimanom

ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skr­ze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spraved­livos­ti pre pus­tenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej


Verš v kontexte

24 ospraved­lňovaní súc dar­mo jeho milosťou, skr­ze vy­kúpenie, vykúpenie v Kris­tu Ježišovi, 25 ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skr­ze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spraved­livos­ti pre pus­tenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej 26 v znášaní Božom, aby ukázal svoju spraved­livosť v terajšom čase, aby bol spraved­livý a ospraved­lňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skr­ze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spraved­livos­ti pre pus­tenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej

Evanjelický

25 ktorého Boh dal ako pros­triedok zmierenia skr­ze vieru, v Jeho kr­vi, aby do­svedčil svoju spravod­livosť pre­hliad­nutím hriechov páchaných pred­tým,

Ekumenický

25 Boh ho ustanovil za pros­triedok zmierenia pro­stred­níc­tvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh pre­ukázal svoju spravod­livosť cez od­pus­tenie hriechov,

Bible21

25 Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak pro­kázal svou vlastní sprave­dlnost. Bůh to­tiž ve své shovívavosti pro­mi­nul pře­dešlé hří­chy,