EkumenickýRimanom3,26

Rimanom 3:26

List Rimanom

ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho tr­pez­livos­ti; pre­ukázal svoju spravod­livosť v terajšom čase, že on sám je spravod­livý a ospraved­lňuje toho, kto verí v Ježiša.


Verš v kontexte

25 Boh ho ustanovil za pros­triedok zmierenia pro­stred­níc­tvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh pre­ukázal svoju spravod­livosť cez od­pus­tenie hriechov, 26 ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho tr­pez­livos­ti; pre­ukázal svoju spravod­livosť v terajšom čase, že on sám je spravod­livý a ospraved­lňuje toho, kto verí v Ježiša. 27 Kde je tu samoch­vála? Je vy­lúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skut­kov? Nie, ale zákonom viery.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 v znášaní Božom, aby ukázal svoju spraved­livosť v terajšom čase, aby bol spraved­livý a ospraved­lňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.

Evanjelický

26 v čase Božej zhovievavos­ti, aby tak do­svedčil svoju spravod­livosť v terajšom čase, aby On bol spravod­livý a ospravedl­nil toho, kto verí v Ježiša.

Ekumenický

26 ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho tr­pez­livos­ti; pre­ukázal svoju spravod­livosť v terajšom čase, že on sám je spravod­livý a ospraved­lňuje toho, kto verí v Ježiša.

Bible21

26 aby nyní pro­kázal svou sprave­dlnost, aby se ukázalo, že je sprave­dlivý a osprave­dlňuje to­ho, kdo věří v Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček