RoháčekRimanom3,19

Rimanom 3:19

List Rimanom

A vieme, že všet­ko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly za­pchaté každé ús­ta, a celý svet aby bol vin­ný Bohu,


Verš v kontexte

18 Niet báz­ne Božej pred ich očami. 19 A vieme, že všet­ko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly za­pchaté každé ús­ta, a celý svet aby bol vin­ný Bohu, 20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A vieme, že všet­ko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly za­pchaté každé ús­ta, a celý svet aby bol vin­ný Bohu,

Evanjelický

19 Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všet­ky ús­ta za­pchali a celý svet bol vin­ný pred Bohom,

Ekumenický

19 Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺk­li všet­ky ús­ta a aby celý svet bol vin­ný pred Bohom.

Bible21

19 Ví­me, že coko­li Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Záko­nem, aby tak byla za­cpá­na každá ús­ta a aby byl ce­lý svět vy­sta­ven Boží­mu sou­du.