RoháčekRimanom3,20

Rimanom 3:20

List Rimanom

pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.


Verš v kontexte

19 A vieme, že všet­ko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly za­pchaté každé ús­ta, a celý svet aby bol vin­ný Bohu, 20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu. 21 No, teraz je zjavená spraved­livosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorok­mi,

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nené pred ním ni­ktoré telo, lebo skr­ze zákon po­znanie hriechu.

Evanjelický

20 pre­tože zo skut­kov zákona nebude ospravedl­nený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je po­znanie hriechu.

Ekumenický

20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.

Bible21

20 Na základě skutků Záko­na před ním ne­bu­de osprave­dlněn nikdo; Zákon to­tiž přináší jen po­znání hří­chu.