EkumenickýRimanom3,19

Rimanom 3:19

List Rimanom

Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺk­li všet­ky ús­ta a aby celý svet bol vin­ný pred Bohom.


Verš v kontexte

18 a v ich očiach niet báz­ne pred Bohom. 19 Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺk­li všet­ky ús­ta a aby celý svet bol vin­ný pred Bohom. 20 Pre­tože zo skut­kov zákona nebude pred ním ospravedl­nený nijaký človek. Veď zo zákona po­chádza po­znanie hriechu.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A vieme, že všet­ko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly za­pchaté každé ús­ta, a celý svet aby bol vin­ný Bohu,

Evanjelický

19 Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všet­ky ús­ta za­pchali a celý svet bol vin­ný pred Bohom,

Ekumenický

19 Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umĺk­li všet­ky ús­ta a aby celý svet bol vin­ný pred Bohom.

Bible21

19 Ví­me, že coko­li Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Záko­nem, aby tak byla za­cpá­na každá ús­ta a aby byl ce­lý svět vy­sta­ven Boží­mu sou­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček