RoháčekRimanom3,10

Rimanom 3:10

List Rimanom

ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného;


Verš v kontexte

9 Čo tedy? Či máme nejakú pred­nosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme ob­vinili i Židov i Grékov, že všet­ci sú pod hriechom, 10 ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného; 11 niet toho, kto by roz­umel, niet, kto by vážne hľadal Boha;

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného;

Evanjelický

10 ako je na­písané: Nieto spravod­livého ani jed­ného,

Ekumenický

10 ako je na­písané: Nieto spravod­livého, niet ani jed­ného,

Bible21

10 Jak je psáno: „Nikdo není sprave­dlivý, není ani je­diný;