EkumenickýRimanom3,10

Rimanom 3:10

List Rimanom

ako je na­písané: Nieto spravod­livého, niet ani jed­ného,


Verš v kontexte

9 Čo teda? Máme azda nejakú pred­nosť? Vôbec nie. Veď práve sme ob­vinili Židov aj Grékov, že všet­ci sú pod hriechom, 10 ako je na­písané: Nieto spravod­livého, niet ani jed­ného, 11 niet roz­um­ného, niet ni­koho, kto by hľadal Boha.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného;

Evanjelický

10 ako je na­písané: Nieto spravod­livého ani jed­ného,

Ekumenický

10 ako je na­písané: Nieto spravod­livého, niet ani jed­ného,

Bible21

10 Jak je psáno: „Nikdo není sprave­dlivý, není ani je­diný;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček