RoháčekRimanom3,11

Rimanom 3:11

List Rimanom

niet toho, kto by roz­umel, niet, kto by vážne hľadal Boha;


Verš v kontexte

10 ako je na­písané: Nieto spraved­livého ani jed­ného; 11 niet toho, kto by roz­umel, niet, kto by vážne hľadal Boha; 12 všet­ci sa od­chýlili, na­pos­pol stali sa ne­užitočnými; niet toho, kto by činil dob­ro, niet ani jed­ného.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 niet toho, kto by roz­umel, niet, kto by vážne hľadal Boha;

Evanjelický

11 nieto roz­um­ného, ni­koho, kto by hľadal Boha;

Ekumenický

11 niet roz­um­ného, niet ni­koho, kto by hľadal Boha.

Bible21

11 nikdo ne­chce po­ro­zumět, Bůh niko­mu ne­chybí.