RoháčekRimanom16,6

Rimanom 16:6

List Rimanom

Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.


Verš v kontexte

5 a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta. 6 Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás. 7 Po­zdrav­te An­dronika a Júnia, mojich príbuz­ných a mojich spolu­väzňov, ktorí sú výz­nam­ní medzi apoštol­mi, ktorí aj predo mnou boli v Kris­tu.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.

Evanjelický

6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás.

Ekumenický

6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá pre vás mnoho a na­máhavo pracovala.

Bible21

6 Pozdravuj­te Ma­rii, která se pro vás to­lik na­pracova­la.