RoháčekRimanom16,5

Rimanom 16:5

List Rimanom

a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta.


Verš v kontexte

4 ktorí za môj život pod­ložili svoj vlast­ný krk; ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všet­ky sbory po­hanov; 5 a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta. 6 Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta.

Evanjelický

5 Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta.

Ekumenický

5 Po­zdravuj­te aj cir­kev v ich dome. Po­zdravuj­te aj môj­ho milého Epai­neta, ktorý je pr­votinou provin­cie Ázie pre Kris­ta.

Bible21

5 Pozdravuj­te i církev u nich doma. Pozdravujte mého mi­lovaného Epeneta, který je prvním Kri­stovým ovo­cem v Asii.