EvanjelickýRimanom16,5

Rimanom 16:5

List Rimanom

Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta.


Verš v kontexte

4 ktorí vlast­né hrd­lá na­stavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou za­viazaný, ale aj všet­ky cir­kev­né zbory z bývalých po­hanov. 5 Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta. 6 Po­zdravuj­te Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta.

Evanjelický

5 Po­zdravuj­te aj cir­kev­ný zbor v ich dome. Po­zdravuj­te môj­ho milovaného Epai­neta, ktorý pr­vý v Ázii uveril v Kris­ta.

Ekumenický

5 Po­zdravuj­te aj cir­kev v ich dome. Po­zdravuj­te aj môj­ho milého Epai­neta, ktorý je pr­votinou provin­cie Ázie pre Kris­ta.

Bible21

5 Pozdravuj­te i církev u nich doma. Pozdravujte mého mi­lovaného Epeneta, který je prvním Kri­stovým ovo­cem v Asii.