RoháčekRimanom16,27

Rimanom 16:27

List Rimanom

jedinému, múd­remu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta sláva na veky vekov. Ameň.


Verš v kontexte

25 A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy, 26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami - 27 jedinému, múd­remu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta sláva na veky vekov. Ameň.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 jedinému, múd­remu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta sláva na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

27 Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

Bible21

27 je­diné­mu moud­ré­mu Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.