EvanjelickýRimanom16,27

Rimanom 16:27

List Rimanom

Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.


Verš v kontexte

25 Tomu však, ktorý vás môže utvr­diť podľa môj­ho evan­jelia a podľa zves­ti o Ježišovi Kris­tovi, podľa zjavenia tajom­stva, od večných časov za­mlčaného, 26 teraz však zjaveného na roz­kaz večného Boha skr­ze proroc­ké pís­ma, oznámeného všet­kým národom, aby boli po­slušné vo viere: 27 Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

späť na Rimanom, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 jedinému, múd­remu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta sláva na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

27 Jemu, jedinému múd­remu Bohu, sláva skr­ze Ježiša Kris­ta naveky. Amen.

Bible21

27 je­diné­mu moud­ré­mu Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen.