RoháčekRimanom13,6

Rimanom 13:6

List Rimanom

Lebo pre­to platíte aj dane, lebo sú svätos­lužob­ník­mi Božími, práve nato zo­tr­vávajúci v správe.


Verš v kontexte

5 Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. 6 Lebo pre­to platíte aj dane, lebo sú svätos­lužob­ník­mi Božími, práve nato zo­tr­vávajúci v správe. 7 A tedy daj­te každému, čo ste komu pod­lžni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo pre­to platíte aj dane, lebo sú svätos­lužob­ník­mi Božími, práve nato zo­tr­vávajúci v správe.

Evanjelický

6 Veď pre­to platíte aj daň, lebo sú to Boží služob­níci, práve tomuto po­volaniu trvale od­daní.

Ekumenický

6 Aj pre­to totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služob­níci a venujú sa práve tej­to úlohe.

Bible21

6 Pro­to také platí­te daně – vž­dyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.