RoháčekRimanom12,11

Rimanom 12:11

List Rimanom

v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci,


Verš v kontexte

10 V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci, 11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, 12 v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci,

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci,

Evanjelický

11 nebuďte leniví v hor­livos­ti, duchom vrúc­ni, slúžte Pánovi;

Ekumenický

11 Nebuďte leniví v horlivosti. Daj­te sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.

Bible21

11 V pilnosti buď­te vy­trvalí, ve službě Pánu hor­liví,