RoháčekRimanom1,30

Rimanom 1:30

List Rimanom

pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných,


Verš v kontexte

29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají, 30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných, 31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných,

Evanjelický

30 ohovárači, nenávist­níci Boha, pyšní, spup­ní, chva­staví, výmysel­níci zla, ne­pos­lušní rodičom,

Ekumenický

30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov,

Bible21

30 štváči a po­mlou­vači, odpůrci Bo­ha, zpupní, arogantní, vy­chlou­bační, vy­nalézaví ve zlu, vzpurní k ro­dičům;